Information avseende COVID-19 ”Corona-viruset”

2021-01-01, uppdaterad information:

Vår materialförsörjning fungerar väl och vi upprätthåller våra utleveranser enligt plan. Båda våra anläggningar är öppna för såväl godsmottagning
som nödvändiga besök, på ordinarie öppettider (Hammargatan mån-fre 07:00 - 16:00, Mårdvägen mån-torsd 07:00 - 17:00, fre 07:00 - 11:00).

Frågor? Kontakta oss!

Policy m a a COVID-19 "Corona"

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus gäller följande riktlinjer som vi tillämpar för medarbetare, men även för besökare till IntentiusGruppen.

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka löpande uppdateras vid behov. 
De av våra medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans kommer att göra så, inbokade möten kommer att i så stor utsträckning som möjlighet att ske digitalt.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen
Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För ytterligare information hänvisar vi till:

•    Folkhälsomyndigheten
•    Krisinformation
•    Smittskyddslagen
•    WHO daglig uppdaterad situationsrapport

För frågor – kontakta undertecknad!

Ola Esbjörnsson, VD

Tel / SMS:  0708 – 954540
Mail: ola@intentius.se