Information avseende COVID-19 ”Corona-viruset”

2022-03-01, uppdaterad information:

Policy m a a COVID-19 "Corona"

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka löpande uppdateras vid behov. 
Individens ansvar enligt Smittskyddslagen
Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För ytterligare information hänvisar vi till:

•    Folkhälsomyndigheten
•    Krisinformation
•    Smittskyddslagen
•    WHO daglig uppdaterad situationsrapport

För frågor – kontakta undertecknad!

Ola Esbjörnsson, VD

Tel / SMS:  0708 – 954540
Mail: ola@intentius.se