Information avseende COVID-19 ”Corona-viruset”

2020-11-30, uppdaterad information:

IntentiusGruppen bedriver f n verksamheten i något reducerad omfattning. Ingen personal har dock blivit smittad eller sjuk i Corona.
Materialförsörjningen fungerar väl och vi upprätthåller våra utleveranser helt enligt plan. Några av våra kunder har f n en lägre takt i sina verksamheter
än normalt p g a övrig materialbrist, man har därför infört permitteringar. Som en följd därav har även vi permitterat vår egen personal i mindre omfattning
fr o m vecka 20. Båda våra anläggningar kommer dock att vara öppna för godsmottagning och nödvändiga besök på ordinarie öppet-tider under hela
permitteringstiden. 

Frågor? Kontakta oss!

Policy m a a COVID-19 "Corona"

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus gäller följande riktlinjer som vi tillämpar för medarbetare, men även för besökare till IntentiusGruppen.

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka löpande uppdateras vid behov. Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-16.
De av våra medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans kommer att göra så, inbokade möten kommer att i så stor utsträckning som möjlighet att ske digitalt.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen
Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För ytterligare information hänvisar vi till:

•    Folkhälsomyndigheten
•    Krisinformation
•    Smittskyddslagen
•    WHO daglig uppdaterad situationsrapport

För frågor – kontakta undertecknad!

Ola Esbjörnsson, VD

Tel / SMS:  0708 – 954540
Mail: ola@intentius.se

Vill Du hjälpa vården med ett bidrag? Donera handsprit tillsammans med Mackmyra!

Swisha valfri summa till: 123 191 98 51, hela summan går till handsprit som doneras till vården!

Läs mer här!

https://www.handhjalpen.se/

Mackmyra-Logo2015