Profilbearbetning

5-axlig profilbearbetning 

Vår avdelning för profilbearbetning förfogar över några av marknadens modernaste maskiner! Vi kan bearbeta aluminiumprofiler i längder upp till 6 meter med 5-axlar.
Fullt integrerat CAD/CAM-system gör att vi har korta ställ- och riggtider.

En ny aluminiumkap installerades 2018 för att uppnå största möjliga precision vid kapning av plast- och alumniniumprofiler. 

Några 4-axliga fleropar för bearbetning av kortlängdsprofiler ingår också i maskingruppen PROFIL.

Vi lagerhåller såväl standardprofiler som kundägda profiler i vårt profillager.

Vi är helt leverantörsoberoende och övertar gärna inköps-, logistik- och lagerhållningprocesserna från våra kunder.

 

Höghastighetsmaskiner

5-axlig bearbetning med moderna verktyg för höghastighetsbearbetning

Aluminiumprofiler på lager

Vi lagerhåller profilråvara i såväl eget lager som åt kund.
Vi kan överta hela inköps, logistik och lagerhållningen av Era profiler.

Profilbearbetning

Vår profilavdelning bearbetar plast och alumniniumprofiler i både
korta och långa längder. Del- och slutmontering sker i anslutning till
bearbetningen.

Precision och kontrollmätning

Precisionsbearbetning med efterföljande kontrollmätning.
Vi utför mätning och kontroll i samråd med kund.

6-meters längder

Profiler i längder upp till 6 meter kan bearbetas