Fleroperationsbearbetning

Bredden är vår styrka!

Ett 15-tal olika CNC-styrda fleropar finns i våra verkstäder.
Våra minsta fleropar är höghastighetsmaskiner med robotbestyckning - den största är ett stabilt arborrverk som kan ta 10 ton på bordet.

Vi bearbetar i stort sett alla förekommande material och vi har delat upp
vår produktion i två olika segment:  Light Parts och Heavy Parts.

Inom Light Parts bearbetar vi plast och aluminium. Här återfinns bl a våra höghastighetsmaskiner från Brother och Haas, flera med robotar och automationsutrustning. 

Inom Heavy Parts bearbetar vi stål, rostfritt och gjutgods. Inom denna del av vår produktion har vi både vertikla- och horisontella fleropar, de flesta 4-axliga. Vi förfogar även över ett arborrverk med kapacitet att ta 10 ton på bordet. 

Fräsning av aluminiumdetaljer

Från några få grams styckevikt upp till 10 ton
Vi bearbetar såväl standardmaterial som kundägt gjutgods

Fräsning av plastdetaljer

Vi bearbetar de flesta förekommande industriplaster
POM, PE, PVC, PC etc
Vi hjälper gärna till med rådgivning av materialval!

Fräsning med robotbetjäning

Vi har ett flertal robotar som betjänar våra vertikala fleropar

Fräsning av rostfritt och stål

De flesta av våra vertikala fleropar är utrustade med 4:e axel
Moderna fixtureringssystem möjliggör korta ställtider och exakt positionering

Fräsning av gjutgods i horisontala fleropar

Vi har 2 horisontella fleropar med pallettfunktion samt ett arborrverk
Vi bearbetar gjutgods, svetskonstruktioner och standardmaterial
Efterkontroll och kontrollmätning sker i moderna mätmaskiner