Svarvning

Bredden är vår styrka!

I våra verkstäder har vi tillgång till en mängd olika svarvar.

Vi har ett t ex ett flertal stångmatade maskiner för större serier.

Vi har även flera chuckbestyckade maskiner för svarvning upp till diameter 700mm, maxlängd 2 meter med stödlager.

Vi har även svarvar med portalrobot samt en fleroperationssvarv.

Totalt förfogar vi över ca 15 CNC-styrda svarvar där alla förekommande material kan bearbetas. Dock har vi delat upp vår bearbetning på 2 olika enheter:

Inom Light Parts bearbetar vi plast och aluminium.
Här har vi ett flertal stångmatade svarvar framför allt av fabrikat Haas. 

Inom Heavy Parts bearbetar vi stål, rostfritt och gjutgods.
Stångmaskiner för bearbetning i diameter upp till 65 mm samsas med olika
chuckbestyckade maskiner av fabrikat Mazak och Hyundai.

Svarvning med dubbla revolvrar- och spindlar

Mkt lämplig för produktion av t ex hydaulkomponenter
medicintekniska detaljer och fordonskomponenter

Svarvning av stålkomponent med diameter 700mm i 3-backs chuck

Vi har ett flertal maskiner i denna storlek som är utrustade
med B- och C-axel, stöddocka mm. Här kör vi större detaljer för t ex 
tunga fordon och energisektorn

Svarvning med robotiserat detaljbyte

Större serier kan vi producera kostnadseffektivt med
våra robotbetjänade svarvar. Komplett bearbetning i en 
uppspänning tack vare B-, C- och Y-axel

Svarvning av detalj med diameter 480mm i chuck.

Vi kör såväl enstyckesdetaljer som längre serier.
Rundstång- och gjutgods svarvas.

Svarvning i alla typer av material

Här produceras en komponent i aluminium från rörämne
till en hydraulisk applikation